URL: infoekspres.pl/?Pierwszy_Prezes_S%C4%85du_i_S%C4%99dziowie_Narodowi

Wszystkie sprawy wniesione do Narodowego Sądu Arbitrażowego w Szczecinie oraz jego oddziałach w Polsce i poza nią prowadzą Sędziowie Narodowi

Prezes Narodowego Sądu Arbitrażowego w Szczecinie, zwany też Sędzią Narodowym, jest zarazem pierwszym Prezesem i zarządza całą kadrą sądowniczą w Polsce i za granicą.