Sąd Arbitrażowy w Szczecinie !

Uruchomienie sądu nastąpi po znalezieniu odpowiedniej kadry, lokalu i załatwieniu formalności.