URL: infoekspres.pl/?Wiadomo%C5%9Bci___Budujemy_Narodowe_Ministerstwo_Sprawiedliwo%C5%9Bci

O Sądach Arbitrażowych i egzekucji ich wyroków

System nie ma monopolu na prawo i sprawiedliwość. Tworzymy własne sądy i wymiar sprawiedliwości